Vše, co byste měli vědět o brzdách a báli jste se zeptat

Brzdový systém je prvořadým bezpečnostním orgánem vašeho vozidla, jeho úkolem je umožnit zpomalit nebo úplně zastavit vaše vozidlo v optimálních podmínkách a musí tedy okamžitě a přesně reagovat na všechny vaše pokyny. Kvalitě součástek působících v tomto systému byste tedy měli věnovat maximální pozornost. Pokud je třeba vyměnit některou součástku brzd, doporučujeme použít originální díly Peugeot. Tyto díly jsou před schválením společností Peugeot přísně testovány a je na ně záruka jeden rok. 

Princip brzdění 

Když stlačíte brzdový pedál, hlavní válec převede tento pohyb na hydraulický tlak, tento tlak se šíří prostřednictvím nestlačitelné kapaliny do hydraulického třmenu, který přitlačí brzdové destičky k brzdovému kotouči, v průběhu procesu brzdění je kinetická energie přeměněna na teplo třením. U většiny současných vozidel zajišťují přední kola 70 % brzdné reakce, to je důvod proč jsou vozidla vybavena ventilovanými brzdovými kotouči na přední nápravě. Pro zastavení vozidla s hmotností jedné tuny jedoucího rychlostí 130 km/h je nutno vyvinout výkon přibližně 150kW, tento výkon se rozptýlí ve formě tepla prostřednictvím pouze několika centimetrů čtverečních, přičemž teplota dosáhne až 800 °C! 

Brzdové kotouče 

Brzdový kotouč je velmi citlivá součástka, při každém brzdění je silně zatížen, proto musí splňovat velmi vysoké technické požadavky. Kotouče musí být samozřejmě v dokonalém stavu, aby destičky mohly plnit svůj úkol s maximální účinností. Proto doporučujeme nechat kotouče zkontrolovat při každé výměně destiček. Stejně tak doporučujeme kotouče bezodkladně vyměnit, jestliže vykazují hluboké rýhy, jsou zvlněné, popraskané nebo zkorodované. Vždy se mění oba kotouče na jedné nápravě, aby nedocházelo k nesouměrnému brzdění. Při výměně kotoučů se musí vyměnit také brzdové destičky pro zajištění stabilního brzdného účinku. 

Brzdové destičky 

Materiál destiček je měkčí, než materiál kotoučů, a proto se rychleji opotřebuje. Z tohoto důvodu musí být destičky pravidelně kontrolovány, a když tloušťka třecího materiálu klesne pod 2 mm, je důležité destičky vyměnit. Stejně jako u kotoučů destičky je nezbytné vyměnit destičky u obou kol jedné nápravy. 

Brzdová kapalina 

Brzdová kapalina je nestlačitelná kapalina vytlačovaná hlavním válcem, která slouží k přenosu síly působící na brzdový pedál ke všem čtyřem kolům. Když vás výstražná kontrolka na přístrojové desce upozorní na minimální hladinu, je vhodné zkontrolovat brzdovou kapalinu a v případě abnormálního poklesu brzdové kapaliny se bezodkladně obraťte na naše odborníky servisního oddělení Peugeot. 

Příliš opotřebená brzdová kapalina pohlcuje vodu, čímž dochází ke ztrátě účinnosti nebo dokonce k úplnému selhání brzd v případě intenzivního brzdění (například v horách). Proto doporučujeme výměnu brzdové kapaliny každé dva roky nebo každých 60 000 km. 

Souhrn

Brzdové komponenty se s počtem ujetých kilometrů opotřebovávají, aby byla zaručena maximální brzdná reakce vašeho vozu, je nutné nechat brzdy pravidelně kontrolovat. Oprava a výměna brzd jsou záležitostí pro profesionály, naši technici znají perfektně brzdový systém vašeho vozu, vždy pracují s originálními díly Peugeot a posoudí vhodný okamžik pro provedené opravy. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. 

Potřebujete poradit?

Neváhejte se nám ozvat. Ve VETO CZ jsme připravení Vám s čímkoliv pomoci.