Vše, co byste měli vědět o základním programu údržby a báli jste se zeptat

Pravidelné prohlídky jsou nezbytnou součástí údržby vašeho vozu. Pro jeho správné fungování je důležité dodržovat předepsaný program údržby. Interval a obsah pravidelných prohlídek zároveň naleznete v servisní knížce vašeho vozu. Pokud je váš Peugeot v záruce, je tato záruka podmíněna každoroční prohlídkou. Frekvence prohlídky je závislá na počtu ujetých kilometrů, popřípadě stáří vozu. Jaké úkony náš program vlastně zahrnuje a na co se můžete po prohlídce u nás těšit. 

1. Výměna oleje 

Vypuštění motorového oleje a jeho nahrazení je nezbytností. Výměna oleje umožňuje odstranit všechny nečistoty vzniklé při činnosti motoru a použít nový olej, který je zárukou správné činnosti motoru. Postupné zhoršování mazacích vlastností oleje, které způsobují nečistoty nahromaděné v oleji za chodu motoru, pokračuje i tehdy, když motor není v činnosti. Výměna zajišťuje čistý mazací olej, který umožňuje správnou funkci motoru a prodlužuje jeho životnost. 

2. Výměna olejového filtru

Olejový filtr plní hned několik funkcí. Zachytává částice, které vznikají běžným opotřebením pohybujících se součástek. Má dostatečnou kapacitu pro zanášení nečistotami, to znamená, že zajišťuje filtrování oleje v průběhu ujetí takového počtu kilometrů, který určil výrobce. A zadržuje olej, když je motor vypnutý. V případě vadného filtrování dochází k urychlenému opotřebení pohybujících se součástek. To může mít za následek rychlé zhoršení stavu motoru, aniž by řidič zaznamenal změny v chování svého vozidla. 

 1. Diagnostika počítačů, vynulování intervalu údržby
 2. Kontrola trysek ostřikovačů, světel vnějšího osvětlení a signalizace, zvukového výstražného zařízení 
 3. Vizuální kontrola těsností: tlumičů, motoru a převodovky, hydraulického systému
 4. Vizuální kontrola stavu: pryžových chráničů, výfukového potrubí a jeho upevnění
 5. Zkouška vůle v ložiskách, řízení, kulových čepech a stav pružných lůžek 
 6. Kontrola stavu předních i zadních brzd, stav pneumatik, oken a zpětných zrcátek 
 7. Kontrola hladin náplní: Kapalina ostřikovačů (doplnění 2l v prohlídce zdarma), chladicí kapalina, brzdová kapalina, kapalina posilovače řízení 
 8. Kontrola stavu akumulátoru a řemenů pohonu příslušenství 
 9. U naftových motorů také vypuštění vody z naftového filtru 

Doplňkové operace, které nejsou v ceně pravidelné údržby 

1. Výměna vložky vzduchového filtru 

Úkolem vzduchového filtru je zachytit co největší množství částic obsažených ve vzduchu nasávaného motorem, aby směs vzduch/palivo mohla být připravována v dobrých podmínkách. Nedostatečná údržba vzduchového filtru může mít za následek zvýšení spotřeby paliva a snížení výkonových parametrů motoru. Pro dosažení požadované účinnosti musí být vzduchový filtr vyměňován dle doporučení výrobce. 

2. Výměna palivového filtru 

Palivový filtr čistí palivo vstupující do vysokotlakého čerpadla a brání tak předčasnému opotřebení citlivých součástek čerpadla. Filtr má za úkol zachytávat nečistoty obsažené v palivu a vodu přítomnou v naftě. Odstranění vody obsažené v naftě je prováděno při každé prohlídce v rámci programu údržby. Nedostatečné filtrování může způsobit poškození čerpadla, popřípadě vstřikovačů paliva, proto je třeba dbát na včasnou výměnu dle předepsaného plánu údržby. 

3. Výměna filtru vzduchu v kabině

Aby mohla klimatizace plnit svůj úkol a aby si zachovala požadované výkonové parametry, vyžaduje pravidelnou údržbu s každoroční výměnou kabinového filtru. S výměnou kabinového filtru velice doporučujeme také dezinfekci vnitřního okruhu klimatizace.

4. Doplnění AD Blue (naftové motory)

AD Blue neboli močovina je dnes nedílnou součástí všech naftových motorů a na vaše přání ji při pravidelné prohlídce rádi doplníme. 

5. Doplnění aditiva (naftové motory)

Vozidla vybavena filtrem pevných částic disponují nejen Ad Blue, ale také aditivy, které se nedoplňují ve stejně krátkém intervalu, ale jejich doplnění je technicky náročné a lze je provádět jen u autorizovaných servisů vozů Peugeot. 

6. Výměna zapalovacích svíček (benzinové motory)

Spalovací směs vzduchu s benzinem v motoru vyvolává zapalovací svíčka. Správně seřízené zapalování a dokonalé spalování v každém válci jsou hlavními faktory, aby motor pracoval optimálním a ekonomickým způsobem. Kvalita spalování má vliv na úroveň emisí. Na správnou činnost zapalovacích svíček mají nejhorší vliv krátké jízdy, protože neumožňují jejich dostatečné zahřátí. Opotřebovaná svíčka způsobuje zvýšení spotřeby paliva a může mít škodlivé dopady na životní prostředí. Výměna svíček se provádí dle pokynů výrobce. 

7. Výměna brzdové kapaliny 

Brzdová kapalina je nestlačitelná kapalina vytlačovaná hlavním válcem, která slouží k přenosu síly působící na brzdový pedál ke všem čtyřem kolům. Když vás výstražná kontrolka na přístrojové desce upozorní na minimální hladinu, je vhodné zkontrolovat brzdovou kapalinu a v případě abnormálního poklesu brzdové kapaliny se bezodkladně obraťte na naše odborníky servisního oddělení Peugeot. 

Příliš opotřebená brzdová kapalina pohlcuje vodu, čímž dochází ke ztrátě účinnosti nebo dokonce k úplnému selhání brzd v případě intenzivního brzdění (například v horách). Proto doporučujeme výměnu brzdové kapaliny každé dva roky nebo každých 60 000 km. 

8. Výměna chladicí kapaliny

Přirozeným průvodním jevem činnosti spalovacího motoru je uvolňování tepla, proto je nutné regulovat teplotu motoru. To je úkolem chladicí kapaliny, která odvádí teplo do výměníku tepla – chladiče. Chlazení je doplněno řízeným elektrickým ventilátorem. Obecně chladicí kapalina chrání motor proti zamrznutí a umožňuje motoru pracovat při teplotách vyšších, než 100 °C. Navíc má chránit od počátku a trvale chladicí okruh před korozí a dalšími agresivními vlivy působícími na jeho plochy. Zachovat původní charakteristiky výměny tepla s vnějším prostředím zabraňujícím tvorby usazenin v trubkách chladiče. 

 1. Výměna rozvodového řemene
 2. Výměna řemene příslušenství 
 3. Výměna oleje převodovky 

Potřebujete poradit?

Neváhejte se nám ozvat. Ve VETO CZ jsme připravení Vám s čímkoliv pomoci.